Εξώφυλλο για τα προϊόντα του Store MVR που μπορεί να σε ενδιαφέρουν.

IDC Games

πληροφορίες του προγραμματιστή

IDC/Games specializes in the management of all the processes needed to launch games at an international level, in a single company.

IDC/ Games’ services include localization, globalization, online marketing and payment solutions, always taking into account all the particularities of each market and offering tailored solutions to their needs.

Currently, IDC/Games is working on some well-known MMO games like Habbo Hotel, BattleSpace, CroNix Online, Korner 5, Ragnarök Online, Jagged Alliance Online and Berserk: The Cataclysm.

Email: idc@storemvr.com

Web: https://idcgames.com

Top προϊόν

Εικονίδιο του προϊόντος Store MVR: Hunter VR

Hunter VR

IDC Games

Δωρεάν

Τελευταίο προϊόν

Εικονίδιο του προϊόντος Store MVR: Hunter VR

Hunter VR

IDC Games

Δωρεάν

Προϊόντα

Εικονίδιο του προϊόντος Store MVR: Hunter VR

Hunter VR

IDC Games

Δωρεάν

Εικονίδιο του προϊόντος Store MVR: Guitar VR

Guitar VR

IDC Games

Δωρεάν

Εικονίδιο του προϊόντος Store MVR: Cowboy VR

Cowboy VR

IDC Games

Δωρεάν

Εικονίδιο του προϊόντος Store MVR: Asteroids

Asteroids

IDC Games

Δωρεάν

Εικονίδιο του προϊόντος Store MVR: SkyWalk

SkyWalk

IDC Games

Δωρεάν

Εικονίδιο του προϊόντος Store MVR: Blocks VR

Blocks VR

IDC Games

Δωρεάν