Εξώφυλλο για τα προϊόντα του Store MVR που μπορεί να σε ενδιαφέρουν.

Eduard Ryabov

πληροφορίες του προγραμματιστή

3 D VIRTUAL REALITY Space FPS games
"1 IN SPACE FREE Cardboard VR" Galaxy VR Cardboard games
Google Cardboard powered stereoscopic rendering and head tracking for mobile VR.

3D VR Space FPS games Cardboard
1 IN SPACE FREE - Best Simulator 3D
3 d cinema
3D game for android.
Sci-fi war action shooter.
Science-fiction space simulator.
The graphics are impressive and gameplay shows great potential, although it's currently a work in progress.
You can choose to control your spaceship using either a virtual joystick or Google Cardboard.
Use your device's gyroscope to play in 360 degrees.
Your phone must have gyroscope (not to be confused with the accelerometer).
Your phone must have a gyro (no accelerometer).
You really have to turn around to se

Email: goodzombi@gmail.com

Top προϊόν

Τελευταίο προϊόν

Προϊόντα